Szkolenie z BHP na odpowiednie stanowisko


Nowy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to warunek dopuszczenia go do wykonywania obowiązków. Na początku odbywa się instruktaż ogólny, który zapoznaje pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy. Ponadto przedstawia obowiązujący w danym miejscu pracy regulamin oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Wiele ciekawych informacji znajdziesz na https://www.bhp-prometeo.pl/. Po ogólnym przeszkoleniu następuje instruktaż stanowiskowy. Zależy on od rodzaju posady, jaką zajmował będzie pracownik. Szkolenie powinno obejmować objaśnienie całego procesu pracy, oraz demonstrację wszystkich czynności, które będzie wykonywał pracownik, przez instruktora. Następnie pod jego okiem pracownik powinien samodzielnie wykonać całą swoją pracę – szczególnie, jeśli wiąże się ona z obsługa skomplikowanych maszyn i urządzeń technicznych. Jeżeli pracownik ma wykonywać obowiązki na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac. Długość i skrupulatność szkolenia powinna odpowiadać potencjalnym zagrożeniom na danym stanowisku.
Zobacz więcej kurtyn paskowych na: https://ekranypcv.pl.