Na czym polegają i jakie są zalety badań termowizyjnych


Dbanie o prawidłowy stan urządzeń i maszyn należy do podstawowych powinności właścicieli zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Aby zapewnić trwałe funkcjonowanie i nie doprowadzać do przestojów czy zerwania łańcucha dostaw, powinno się okresowo przeprowadzać konieczne badania i kontrole, które pomagają wykluczyć wszelkie nieprawidłowości. Do takich niezbędnych zabiegów należą bez wątpienia badania termowizyjne maszyn i urządzeń. Na czym one polegają i jakie są ich zalety?

Zacznijmy od wyjaśnienia samego terminu. Termografia to proces wykorzystujący kamerę termowizyjną do wyszukiwania wyjątkowo gorących lub zimnych obszarów na podzespole pracującym w normalnych warunkach. Jest to zatem technika oceny stanu urządzenia pod kierunkiem przepustowości cieplnej i utrzymywania równowagi termicznej.

Istnieje kilka zastosowań termografii w podczerwieni. Termografia jest przydatna do wykrywania uszkodzeń korozyjnych czy erozji w instalacjach pracujących w podwyższonych temperaturach. Ponadto kamera termowizyjna może być używana do sprawdzania zanieczyszczenia lub wewnętrznego zatkania instalacji rurowych, a także wykrywania wszelkiego rodzaju nieszczelności układów. Za pomocą termografii można wreszcie uwidocznić temperaturę danych obiektów. Jest to szybka, bezkontaktowa technika kontroli szerokiego obszaru, a co może najważniejsze – łatwa do interpretacji, dzięki natychmiastowemu obrazowaniu.

Główną zaletą badań termograficznych w podczerwieni, w porównaniu z innymi technikami badań jest to, że duże obszary można szybko skanować i nie trzeba ich narażać na zniszczenie podczas przeprowadzanego badania. Powoduje to jednocześnie znaczne oszczędności czasu, ludzi, pracy i maszyn. Ponadto urządzenie do termografii na podczerwień jest absolutnie wolne od jakiegokolwiek ryzyka, ponieważ nie emituje żadnego promieniowania. Jego zadaniem jest tylko rejestracja promieniowania podczerwonego emitowanego z ocenianych materiałów czy części maszyn. Warto wykonywać tego rodzaju badania, ponieważ pozwalają one na zapewnienie dobrego stanu urządzeń.

Zobacz koniecznie: term-os.pl