Szkolenie z BHP na odpowiednie stanowisko

Nowy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to warunek dopuszczenia go do wykonywania obowiązków. Na początku odbywa się instruktaż ogólny, który zapoznaje pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy. Ponadto przedstawia obowiązujący w danym miejscu pracy regulamin oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Wiele ciekawych informacji znajdziesz na https://www.bhp-prometeo.pl/. Po […]